AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE

\"copyright\"

Na našich stránkach nájdete infoprodukty, ktoré sú duševným vlastníctvom ich autorov a spoločnosti Consult Point s.r.o.
Všetky práva na autorstvo sú vyhradené.

Ďakujeme L. Ron Hubbard Library za povolenie reprodukovať výber z prác L. Rona Hubbarda, ktoré sú chránené autorskými právami. Povolenie na vydanie č. IA # 131010382/L