,,Ako vybrať a vychovať správnych manažérov"

Klub Manažujte s úsmevom

23. máj 2024
9:00

AKÝ BOL NÁŠ POSLEDNÝ KLUB?

Motivácia a odmeňovací systém

Klub manažujte s úsmevom

Ďakujeme, že sme sa mohli opäť stretnúť v príjemnej atmosfére v Demänová rezort.
Veríme, že ste sa cítili príjemne a klub ste si naplno užili. Ale hlavne, že sme Vám ponúkli dostatok odborných poznatkov ktoré využijete v praxi. 

,,Plánovanie, jeho úskalia a uplatnenie v praxi" 

Klub manažujte s úsmevom

Neodradil nás tento rok ani COVID-19 a uskutočnilo sa ďalšie stretnutie členov klubu. Kde účelom bolo nazbierať nové sily na manažovanie s úsmevom. Veríme, že síl sme nazbierali dosť ! A stretneme sa opäť v Septembri.

Ďakujeme Performia Slovakia za poskytnutie nádherných priestorov. A ešte jedno veľké ďakujem všetkým členom klubu.

Oboznámenie sa s možnosťami ako vvytvoriť plán na riešenie našich existujúcich problémov.
JUDr. Martina HodálováDirector of foreign trade
Praktická aplikácia resp. hlbšie porozumenie danej téme tak, že som dokázala s istotou doplniť stratégiu firmy a navyše sa pozrieť v novej jednotke času na admin škálu firmy.
Anna MatúsováPerformia s.r.o., spolumajiteľka
Páčili sa mi vecné a praktické rady, skúsenosti a profesionálne správanie prednášajúcich.Množstvo podnetov aj z iných oblastí. Taktiež boli skvelé doplnkové služby ako ubytovanie, strava....Následná aplikácia na plánovanie.
Jana ŠmatlákováLamelland, s.r.o
Vďaka prednáškam prišlo vyjasnenie a porozumenie postupnosti : Cieľ-účel-stratregický plán- bojový plán. Predstavenie plánovacej aplikácie TEPS.
Igor KuzmaReal Estate Slovakia s.r.o
Bolo super, že sme si vzorovo prešli admin škálu a aj si ju vypracovali.
Ján AntalAGGLU int, s.r.o, CEO
Aj napriek tomu že admin šklálu poznám, jednotlivé dovysvetlovania boli super. Hlavne účely a stratégia. Všetci členovia personálu by mali vedieť všetko o admintech + ciele, účely a stratégia firmy.
Mgr. Erika BotlíkováPerformia, s.r.o

Živá akcia 26. September 2019

Živá akcia 18. Máj 2018

Klubove stretnutie

Živá akcia 8. December 2017